Narava / Nature

Narava je zelo preprosta in zelo kompleksna. Najlepše je opazovati odnose med živo in neživo naravo, odnose med vrstami, med osebki istih vrst, naravne procese in človeka v odnosu do naravnega okolja, v katerem se včasih obnaša prav nerodno, včasih pa z izjemno občutljivostjo in spoštljivostjo. / Nature is simple and in the same time so complex. I enjoy watching relations between wildlife and habitats, relations between species, between specimens of the same species, nature processes and humans in relation to nature.