Potovanja / Travel

Potovanja so moja najboljša, predvsem pa najbolj učinkovita šola. Dala so mi oči, ki vidijo, dušo, ki sprejema in daje. Predvsem pa so mi dala širino in globino duha. / Traveling is the best and most effective school. It gave me eyes that see, soul that gives and accepts.