Voda / Water

Voda pride in gre, se skriva in se razkazuje v fantastičnih oblikah. Včasih jo je preveč, včasih premalo, vedno pa oblikuje in spreminja pokrajino. / Water comes and goes, it hides and it shows in fantastic shapes. Sometimes there is lack of water, sometimes there is too much water but it always makes changes to landscapes.