Ekološka stopinja

Država Kerala je čudovita. Rečni kanali se vijejo skozi nasade kokosa, vrvež na trgih ob rečnih bregovih se prepleta z otroškimi glasovi in njihovo igrivostjo. Ob sprehodu po mestu Kovalum te spremljajo smejoči obrazi domačinov in živobarvni sariji čudovitih žensk. Na ulicah so festivali, smeh se razlega daleč naokrog. Ko doživiš take kraje in ljudi te prihod nazaj v Evropo lahko prizadene, povsod dolgočasni in sitni obrazi.

Kerala je ena izmed najrevnejših držav v Indiji. Vseeno je otroška umrljivost v Kerali manjša kot v nekaterih evropskih državah. Povprečna starost prebivalstva je 72 let, kar je več kot povprečna starost črnega prebivalstva v ZDA. 95% prebivalcev Kerale starih nad 7 let zna brati in pisati in ima celo višji delež prebivalstva s podiplomsko izobrazbo kot ZDA. Pomembno je dejstvo, da je število prebivalcev dokaj stabilno, kar gre pripisati matriarhalni družbi in visoki stopnji pismenosti in izobraženosti med ženskami.

Verjetno se sprašujete kaj ima vse našteto opraviti z ekološkimi stopinjami? Ekološka stopinja je produktivna površina, ki je potrebna za zadoščanje človekovih potreb. Američan ali Evropejec dobi potrebno hrano, snovi in energijo iz celega sveta in vsaka od naštetih stvari porabi del omejene produktivne površine celotne Zemlje. Ekološka stopinja Američana ali Evropejca je precej večja od Indijca. Planet Zemlja razpolaga le z 1,5 hektarja uporabne (produktivne) površine za vsakega zemljana pri današnjem številu prebivalcev. Toda ob današnjih vzorcih porabe potrebuje Zemlja kar 2,3 hektarja produktivne površine na prebivalca, kar pomeni, da smo krepko presegli njene nosilne zmogljivosti. Ekološka stopinja na prebivalca Slovenije je 3,85 hektarja, kar je zelo zaskrbljujoče. Velike ekološke stopinje teptajo uporabne svetovne vire, na primer:
– vsako desetletje se uniči 7,5 % vse plodne zemlje
– v zadnjih tridesetih letih so se za 30% zmanjšale gozdne površine, količina pitne vode in morska okolja
– 1/3 ribjih vrst in 1/4 sesalcev je v nevarnosti za izumrtje
Tako se ob rasti svetovnega prebivalstva nevarno oz. skorajda alarmno zmanjšujejo količine naravnih virov. In če bi cel svet sprejel zahodnjaški način življenja, bi za zadovoljitev potreb prebivalstva potrebovali kar pet takih planetov, kot je Zemlja. Lahko torej pomnožimo velikost Zemlje s pet ali pa naš način življenja prilagodimo naravnim omejitvam našega edinega planeta. Verjetno je druga rešitev precej lažja.
Ugotovimo lahko torej, da prebivalci Kerale ne škodujejo Zemlji. Njihova izobrazba, zdravje in življenjska doba se lahko primerja z zahodnim svetom, ženske so enakopravne, rast prebivalcev je stabilna. Dokazujejo, da lahko človek živi zadovoljno, zdravo in visoko kvalitetno življenje z ekološko stopinjo, ki je znotraj nosilne zmogljivosti Zemlje. Tak način življenja je trajnosten in omogoča lepo življenje današnjega rodu z omogočanjem enako kvalitetnega življenja naslednjim rodovom. Mogoče bi se lahko iz njihove kulture in načina življenja naučili kako ustvariti trajnostno družbo zahodnega sveta.
Še nekaj zanimivosti:
– na vprašanje kako vidi zahodno civilizacijo je Gandhi nekoč odgovoril: ‘Mislim, da bi bila to dobra ideja’.
– pionirji v industrijskem (intenzivnem) kmetijstvu so Američani, ki so v zadnjem stoletju izgubili pol svoje vrhnje plasti plodne zemlje
– v bogatih državah sveta živi približno 20% svetovnega prebivalstva, ki porabi za zadovoljevanje svojih potreb kar 86% svetovnih virov.