Martuljek

Pogled s severa na Martuljkovo skupino razkriva čudovito delo narave. Danes občudujemo kuliso, ki je nastajala milijone let pod trdo roko neusmiljenih Zemljinih sil. Težko si je predstavljati, da je pred več kot 200 milijoni let na tem prostoru obstajalo morje, v katerem se je odlagal apnenčev mulj. Precej mirno okolje je od časa do časa razburkalo vulkansko delovanje in v morje se je odložil vulkanski pepel. Iz velike količine usedlin so nastale različno debele skladovnice kamnin, ki so jih sile ob nastajanju Alp dvignile pod nebo. Ob dvigovanju so se kamnine prelamljale, gubale in narivale, vseskozi pa je močno delovala erozija. V že izoblikovanih rečnih in tektonskih dolinah so se med ledenimi dobami “naselili” ledeniki, ki so dali močan pečat oblikovanosti površja našega Alpskega sveta. Tako značilna U oblika doline, kot jo lahko vidimo na spodnji sliki, je značilna za marsikatero Alpsko dolino. In vedno znova nas očara pogled na belo skalovje, ki se navzgor utaplja v modrini neba, navzdol pa poganja korenine v zelene gozdove.
Panorama Martuljkove skupine, eno izmed prvih zavarovanih naravnih znamenitosti v Sloveniji

Izvir Belega potoka tik nad prvimi slapovi – Skočniki

Z desne proti levi si sledijo: Rigljica, Frdamane police, Špik in Ponca

Špik