Erozijska katastrofa v Soteski

Danes smo se s sodelavci namesto malice odločili za ogled razdejanja ujme na območju Soteske pri Bohinjski Beli. Že takoj na vstopu v sotesko Save Bohinjke so nam pogledi uhajali na splazena pobočja nad reko. Na obeh straneh so hudourniki nanosili ogromne količine pobočnega grušča in drevnine. Cesta je na več odsekih popolnoma zasuta in močno spodjedena, železnica pa je doživela pravo kanonado plazov. Še dobro, da je na najbolj izpostavljenem odseku obstoječa galerija zaustavila največji kamniti plaz. Nekoliko nazaj proti Bledu smo si ob zaselku Obrne ogledali še škodo na izhodu iz železniškega tunela. Znotraj tunela je nastalo jezero za nasipnim materialom in sedaj skozi tunel namesto vlakov drvi hudourniški potok.

Vstop v občino Bohinj je žalosten

Tudi vstop v občino Bled ni nič boljši

Hudourniški nanos kombiniran z zemeljskim plazom je zasul del železniške proge

Še od blizu

Cesta je zasuta do višine nekaj metrov

Moč vode

Namesto vlaka – potok (izhod iz tunela)

Nanosi pred tunelom

Železniških tirov sploh ni videti

Vodne razjede na travniških pobočjih

Za konec pa še geološka zanimivost; v strugi sem našel še svež kos novo nastale sprijete pobočne breče. Takole lahko v živo opazujemo nastanek kamnin, kot je npr. breča. V zelenem glinenem vezivu so nezaobljeni kosi različnih kamnin, vse skupaj pa je voda oblikovala v okroglo obliko.