Slovenski kmet

Je bil nekoč slovenski kmet, spoštovan, delaven, skromen. Je znal z zemljo, je znal z gozdom, je znal z živalmi, vse z golimi rokami. Je gradil preudarno, uporabil les in kamen. Je zgradil tisto, kar je potreboval.

Se je zgodilo intenzivno kmetijstvo, se je zgodila globalizacija, se je zgodila Evropa, se je zgodila Slovenija. Je dala denar za stroje, krave in koruzo. Se usede zjutraj kmet v večtonski stroj, zrihta njivo, zrihta travnik, poseka drevesa, priklopi živino in zvečer parkira svoj stroj. Z rokami se tudi zemlje ne dotakne več.

Je to prav ali ne, kdo ve?