Narava govori več jezikov

Le kaj je uporabljal umetnik pred 200 milijoni let? Vodenke, barvice, olje, … (Bavšica, paleokraške zapolnitve v apnencu)

20140401-IMG_4115

Stena joka, ker ni plezalcev. (Bavšica, južna stena Kolača)

20140401-IMG_4116

Za ovinkom je nekaj resnično posebnega, zelo varovanega! (Vstopna tabla v TNP nad koriti Soče pri Kršovcu)

20140401-ZZ8M2994

Solze velikanov. (Ledeniška morena v Zadnjici)

20140401-ZZ8M3085

Vladna palača. (Nekdanji pastirski stan v Zadnjici.)

20140401-ZZ8M3091

Domovanje vil in palčkov. (Presahnjeni izviri Krajcarice)

20140401-ZZ8M3100

Oceani Julijskih Alp. (Rabeljsko jezero)

20140401-ZZ8M3113

Copy/paste. (Ponce nad Tamarjem)

20140401-ZZ8M3116