Krnsko in Dupeljsko jezero

20140715-IMG_8146

20140715-IMG_8176

20140715-IMG_8182-2

20140715-IMG_8192-2

20140715-IMG_8199-2

20140715-IMG_8219-2

20140715-IMG_8235-2