Driving force of Nature

Voda ni samo življenjsko najpomembnejša naravna dobrina. Iz stališča geologa je voda tudi najmogočnejše transportno sredstvo na Zemlji. Prenos materiala iz višje ležečih delov v nižje, je njeno nikoli dokončano delo. Za fotografa pa neskončen vir inspiracije.

Water is not only life’s most important natural resource. From a geological perspective water is also the most powerful transport system on Earth. The transfer of material from the higher-lying parts to the lower is it’s never ending job. For the photographer water can be endless source of inspiration.