Potica

Potica je ena od najbolj prepoznavnih in seveda najbolj okusnih slovenskih jedi. Za potrebe razstave o potici sem naredil nekaj fotografij pri prijetni gospe v Bohinjski Beli.

Potica is one of the most recognizable and incredible delicious Slovenian food. Here are photos of “making Potica” in a small village in Julian Alps.