Voda je kipar

Voda je neutrudljivi zidar in kipar pestrega površja Slovenije. Plast za plastjo milijone let v morju nalaga apnenčev sediment in gradi več kot tisoč metrov visoke stene najvišjih gora. Hkrati prenaša, odnaša, ruši, erodira, raztaplja ter nanaša podlago, po kateri teče. Pride in gre, se skriva in se razkazuje v fantastičnih oblikah. Včasih jo je preveč, včasih premalo, vedno pa oblikuje in spreminja pokrajino. 

IMG_9479-2