Večvrednostni odnosi

Zadnjič mi je nek znanec ob pivu razložil njegovo dojemanje vegetarianstva in na sploh odnosa do živali in rastlin. Dejal je, da smo vrednostno gledano ljudje na vrhu zaradi največje stopnje zavesti. Živali imajo nižjo zavest od ljudi, vendar višjo od rastlin, zato jih ne uživa za hrano. Rastline pa so brez zavesti, zato zlahka pogrešljive. Žal sva zaključila debato potem, ko sem mu hotel razložiti, da je življenje človeka, živali in rastline popolnoma enakovredno. Življenje je ali pa ga ni, pri vseh živih bitjih. Še težje pa mu je bilo dojeti, da je za življenje enako vredna tudi neživa narava. Pa sem ga vprašal, kako bi dihal, če ne bi bilo kisika in kaj bi jedel, če ne bi bilo prsti. Odnos do življenja je potrebno dojemati kot sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, sprejemanja vsega in vseh, tudi sebe in ne s stališča medijskih vrednot zahodne civilizacije.

Toplo pa priporočam v branje tudi tekst o odnosih Iztoka Geistra: http://www.gore-ljudje.net/novosti/133652/