Mangartsko sedlo

Mangartsko sedlo ni samo najvišja točka v Sloveniji, kamor pripelje asfaltirana državna cesta. Tudi ni samo lepa izletniška in planinska točka. Mangartsko sedlo z okolico je območje izjemne geološke dediščine Julijskih Alp. Na tem prostoru so namreč kot odprta knjiga na površju vidne kamnine od zgornjega triasa, preko jure, do krednih sedimentov. Vse te kamnine so sicer nastajale v morskih okoljih, ki pa so bila med seboj zelo različna. Ob nastajanju Alp je kamnine, ki so se razprostirale na mnogo širšem območju močno stisnilo, nagubalo in narinilo, tako da jih lahko danes opazujemo na majhnem prostoru, na katerem pa so tudi posledice omenjenih močnih pritiskov tudi zelo lepo vidne.

Natančnejši opis geologije Mangartskega sedla najdete na spletni strani DEDI – http://www.dedi.si/dediscina/118-mangart-vrh-in-sedlo

Značilna, tudi s topografskim imenom označena Rdeča skala, ki označuje kredne kamnine
IMG_0497

IMG_0358

Neptunski dajki
IMG_0379

Fosilni polž
IMG_0389

Korale
IMG_0412

Gomolji roženca v apnencu
IMG_0414

Železovo manganovi gomolji
IMG_0427

IMG_0428

Narivanje plasti “ena na drugo”
ZZ8M7414

Nagubane in ob manjših prelomih premaknjene plasti
ZZ8M7428

ZZ8M7432

ZZ8M7435