Gledati, videti in malce razumeti

Zavedanje, da smo le del življenja, ki je tod že bilo in ki šele prihaja, je pomembno z vidika sprejemanja in sobivanja z vsemi živimi vrstami in neživo naravo. Spoštljiv odnos lahko prinese tudi resnično umiritev pohlepa po prodaji celotne narave za namen zagotavljanja vedno večjih potreb človeka. Od izkoriščanja naravnih surovin do čisto preproste prodaje lepote narave, ki je v bistvu od vseh in ne samo od posameznikov.

Dokler ne bomo spremenili odnosa do naravnega okolja in s tem tudi trenutnega družbenega sistema, bomo s sicer neskončno veliko truda in številnimi ukrepi navidezno blažili že danes nevzdržno situacijo, pomembnih sprememb pa ne bo.

Ni me strah naravnih dogodkov, tudi katastrofalnih. Ti so del naravnih procesov, jih sprejemam in se jim čudim. Zaradi njih sploh imamo življenje. Bojim pa se naravnih dogodkov, ki jih generira človek zaradi pohlepa, napuha in nespoštovanja.

Geologija mi pomaga razumeti delovanje celotne narave, obenem pa jasno sporoča, da je edini način dolgoročnega preživetja vrste prilagajanje naravi in ne obratno.

Geološke posebnosti so zato učilnica na prostem, za vsakogar. In ne, niso samo še en nov turistični produkt.