naravovarstvo

Katera ima večji vpliv?

Čeprav težko priznam (verjetno tudi veliko drugih naravovarstvenikov), se mi pogosto pri svojem delu zdi, da veliko preveč časa namenjamo in porabimo za to, da razmišljamo in utemeljujemo, zakaj je kakšna od dejavnosti v prostoru prepovedana, predvsem pa se trudimo, kako zapisati prepoved v pravniški jezik ter jo umestiti v pravilnik, zakon, uredbo. Veliko premalo časa namenjamo ozaveščanju, izobraževanju, pogovarjanju, dogovarjanju, informiranju o tem, zakaj je del narave pomemben, zakaj je narava sama po sebi pomembna. Premalo se zavedamo pomena, da pravilno informiranje in vzgoja tistih, ki izvajajo dejavnosti v naravi lahko pripelje do tega, da bodo tudi oni razmišljali podobno kot mi in bodo sami sebi postavljali omejitve. Tako ne bomo več policaji, ampak kolegi. Veliko premalo časa namenimo spoznavanju delovanja narave, pa ne le poznavanju posameznih vrst, ampak kako deluje ekosistem, kakšna je ekologija vrst, kakšna je dinamika habitatov, kako vpliva človek na različne habitate in vrste in podobno. Brez teh znanj, predvsem pa brez pravega videnja, odnosa, čutenja do teh vsebin in problemov, ni mogoče nekaj pravilno prepovedovati ter pravilno vzgajati in informirati. Še bolje od prepovedovati, bi bilo upravljati, kar pa je bistvenooooo težje.

IMG_4195

Priznam, pa čeprav ponovno težko, da mi je večkrat težko, velikokrat celo nimam ne znanja, ne vedenja, ne pomoči, da bi se lahko pravilno, uravnoteženo, smiselno in v dobro narave odločal o tem, katera od človekovih prostočasnih dejavnosti bolj, katera manj in katera nesprejemljivo vpliva na naravo ali dele narave, ki so iz vidika človeka bolj pomembni. Tudi to bom težko priznal, ampak verjetno imam kar prav, če trdim, da se velikokrat naravovarstveniki pri vplivih prostočasnih dejavnosti na naravo odločamo glede na lastne preference, lastne izkušnje, občutke, vedenja o dejavnostih, ali preprosto rečeno nekatere dejavnosti so nam bolj pisane na kožo in druge manj. Če skušam plastično povedati, kaj mislim, potem lahko zapišem, da če mi npr. niso všeč gorski kolesarji in imam do njih negativno mnenje ali pa slabo izkušnjo, potem se bom kar pošteno potrudil, da bom našel in zagovarjal vse negativne vplive, ki jih ta dejavnost prinaša ter jih še malo potenciral, da bi dosegel svoje. Tako, čisto po človeško. Drugače pa v prostem času, potem, ko sem izven naravovarstvene službe, zelo rad gobarim, nabiram borovnice in zelo rad hodim v hribe. Večinoma po brezpotju, ker imam tam mir in občudujem cvetje. Pozimi pa rad turno smučam. Oče je kmet, lansko leto je malo izravnal tiste grbine na travniku, ker je travnik prevelik, da bi ga kosili ročno. Travnik gnojimo, pogosto, da trava hitreje zraste. Sosed ima gozd. Žled je naredil veliko škode tudi v njegovem gozdu. Da bi počistil gozd v rokih, je zgradil več vlak, gradil je tudi v slabem vremenu, saj lepega letos ni bilo, zato so vlake globoke, erozija je močna.

20150114-IMG_4439

Seveda je zadnja zgodba izmišljena, ampak govori o tem, kako težko je vse dejavnosti dati na isto tehtnico. Že primerjava prostočasnih dejavnosti med seboj in ugotavljanje, katera vpliva na nekatere vrste bolj, katera manj, je izredno težka in nehvaležna. Kaj šele, da bi primerjal prostočasne dejavnosti in t.i. tradicionalne dejavnosti, kot sta kmetijstvo ali gozdarstvo med seboj. Praktično nemogoče. Če gremo še dlje potem ugotovimo, da smo ljudje določili nekatere vrste in habitate za bolj pomembne od drugih. To je že prav, saj so nekatere ogrožene. Nisem pa prepričan, če so vse tudi najbolj pomembne za ekologijo drugih vrst, če so pomembne za habitat. V seznamih so tudi vrste, ki so pomembne in ogrožene npr. v neki prijateljski državi v Evropi, pri nas pa temu v naravi ni tako, v pravilnikih pač (primer ruševja). Ostali del narave, ki ni na seznamih, pa je po človeško manjvreden!?

DSC_0030

Katera dejavnost torej bolj vpliva na naravo, dele narave, na vrste: gorski kolesar, ki vozi po poti ali nabiralec gob in borovnic, ki hodi izključno po brezpotju, čez drn in strn. Pri tem je število obremenitev vsaj 10:1 v prid nabiralcem. Ali bolj vpliva planinec, gornik, pohodnik, ki hodi po brezpotjih, mimo planinskih poti, potem pa to svojo pot objavi in je v očeh večine ljudi “legenda”, občudovanja vreden “dec”. Je to turni smučar? Je to planinec, ki preživi noč v planinski koči, poje večerjo in zajtrk, kupi plastenko vode, za kar mora nad gorskim območjem pogosto leteti helikopter? Je to padalec, ki uporablja namesto nafte le vzgonski veter in straši ptiče? Je to lovec, ki odvzame življenje zreli odrasli živali? Ne vem. Oziroma vem. Vsi. Vsak po svoje in vsak po malem. Največkrat se naravovarstveniki, pa čeprav spet težko priznam, ukvarjamo s tistimi posamezniki ali skupinami, ki jih je lažje obvladati, jih je manj, so slabše organizirani in ki jih je povzela zakonodaja in pravilniki. S tistimi, ki je veliko (npr. planinci, alpinisti, turni smučarji, nabiralci, pa še kdo) se je težje spopasti. Imajo ogromno zaslug v preteklosti, imajo ogromno argumentov, imajo veliko glav, ki veliko vedo, zato je z njimi težje.

IMG_1531

Verjetno je ključ v izobraževanju, da bomo vsi, ki karkoli počnemo v območjih, ki so naravovarstveno posebna in pomembna, vedeli in se zavedali, kaj je približno prav in kaj ne, kaj se sme in kaj se resnično ne sme in ne spodobi. Brez vedenja, zavedanja in odnosa se mi zdi veliko truda odveč, veliko energije odteče in veliko nasmehov izgine. In ne vem, če je to dobro za naravo. Saj res, v celem sestavku se nisem niti enkrat vprašal, kaj je pa je sploh dobro za naravo? Kaj si ona želi? Sploh vemo? Približno, le približno.

Kje se začne naravovarstvo?

Pogosto je slišati, da naravovarstvo zavira razvoj, da marsikaj prepoveduje, da omejuje. S človeškega (skoraj izključno ekonomskega) stališča je to težava, z vidika narave prednost. Pravzaprav bi naravovarstvnenikom lahko rekli odvetniki, zastopniki narave. Problem je v tem, da večina naravovarstvenikov ni pravnikov, še več, večina med njimi sploh ni pravih strokovnjakov na tem področju, saj je med njimi zelo malo ekologov oziroma tistih, ki bi znali presoditi kaj je za naravo prav in kaj ne, ko gre za poseg človeka vanjo. Vseeno so za družbo, v kateri danes živimo, pomembni.

Kje se torej začne naravovarstvo in kaj sploh varujemo? To vprašanje sem si pred časom zastavil na poti iz službe domov in odgovor me je kar pošteno prizemljil. Če pogledamo Slovenijo, ki slovi po ohranjeni naravi, nima velemest, ima svetovno znano sonaravno gospodarjenje z gozdovi, čiste vode, … To je že res, vendar če podrobneje pogledamo skorajda ni dela narave v Sloveniji (razen dela podzemnega sveta), kjer človek nima svojega vpliva.

Z večino gozdov je nekoč ali pa sedaj gospodaril človek, večina vode je tako ali drugače v uporabi, doline so poseljene, po celotni državi je nepregledna mreža cest, poti, stezic, celotna država je razdeljena med lovske družine in skorajda ni delčka te dežela, kjer ne bi ljudje upravljali z divjadjo, ves gorski svet je prepreden s planinskimi potmi, jame obiskujemo, zračni prostor je poln nevidnih letalskih linij, na morju ribarimo, prevažamo, športamo, in tako naprej in tako naprej.

Kje se torej začne naravovarstvo? Začne se v že okrnjeni naravi, varuje se že načeta narava, a vendarle tista, kjer naravni procesi še vedno tečejo brez pretiranega vpliva človeka. In cilj naravovarstvenikov ni imeti naravo brez ljudi, temveč naravo, do katere bomo imeli ljudje spoštljiv odnos.

Skorajda prepričan sem, da se bo skorajda vsak bralec strinjal z zgoraj napisanim. V bistvu je vsak posameznik v tej družbi verjetno prepričan, da je vsak po svoje malo naravovarstven, da nekaj prispeva k ohranitvi narave in da so splošni okviri naravovarstva sprejemljivi in jih vsi skupaj podpiramo. A dragi moji, ta pozitivna naravnanost se neha takoj, ko se naravovarstvo dotakne tvojega/mojega/vašega žepa, lastnine ali dejavnosti. Takrat so naravovarstveniki le sovražniki, ki stojijo na poti mojih/tvojih/vaših še neuresničenih želja.

P.S. vse posneto prejšnji četrtek na Pokljuki