A piece of heaven

An ordinary family living in Slovenia, most beautiful country in the world.

Driving force of Nature

Voda ni samo življenjsko najpomembnejša naravna dobrina. Iz stališča geologa je voda tudi najmogočnejše transportno sredstvo na Zemlji. Prenos materiala iz višje ležečih delov v nižje, je njeno nikoli dokončano delo. Za fotografa pa neskončen vir inspiracije.

Water is not only life’s most important natural resource. From a geological perspective water is also the most powerful transport system on Earth. The transfer of material from the higher-lying parts to the lower is it’s never ending job. For the photographer water can be endless source of inspiration.

Gozd je dom velikanov

Gozd je dom velikanov / Forest is home of giants

Skozi leta se je v mojem fotoarhivu nabralo ogromno posnetkov, ki sem jih uspel posneti v gozdu, delu živega sveta, ki me vedno znova na prav poseben način očara in začara. Tako, kot imam veliko spoštovanje do gora, tako gojim spoštovanje do gozda, kjer ni prostora za egoizem. Tam eno drevo prav nič ne pomeni, ena mravlja, en list, ena borovnica, prav nič. Gozd je ekosistem, kjer je navidezni kaos red, ki se mu lahko le poklonimo. Resnično veličastno. Končno je tudi meni uspelo spraviti kaos pri fotografijah v celoto, v nekaj, kar lahko z veseljem pokažem. Žal pa ne morem pokazati čustev in občutkov, ki jih doživljam ob srečanju z gozdom in ob fotografiranju utrinkov v njem. Uživajte.