Ledeniška morena

Ko se opisuje relief v Alpah, se povsod pojavlja beseda ledeniška morena. Težava pri razlagi ledeniških moren v Sloveniji je v tem, da je žal ni moč na terenu ljudem pokazati, saj so vse ledeniške morene prekrite s prstjo in vegetacijo. Razlaga ledeniških moren v osrednjem delu Alp je precej lažja, saj tam morene nastajajo pred našimi očmi, zaradi višine pa ni skoraj nobenega rastja. O morenah sem podrobneje pisal tukaj: https://aleszdesar.si/ledeniske-morene-pod-krnom/

Tokrat bom pokazal le eno fotografijo, ki zelo jasno prikazuje, kaj se nahaja pod našimi nogami v večini naših alpskih dolin. Morena je nesortiran, pogosto nesprijet, različno velik, v velikii meri peščen material, ki ga prekinjajo večji kamniti in skalni bloki. Torej vse, kar je ledenik odkrušil, erodiral, prenašal, nanašal, drgnil, porival in odložil levo, desno, spredaj in zgoraj.

Posnetek je iz Doline Vrata.

20140122-IMG_2313